+48 32 441 92 55 biuro@reh-el.pl Pon - Pt: 08.00 - 16.00

Dostępność przyłączy do wydajnych sieci szerokopasmowych stała się dziś czynnikiem wpływającym na lokalizację mieszkalnictwa, działalności gospodarczej oraz miejsc pracy. Dotychczas nieuzbrojone obszary zostaną w najbliższych latach wyposażone w wydajne sieci szerokopasmowe w ramach programów rozwojowych. Rozwój światłowodowych sieci szybkiego przesyłu danych w ramach globalnej technologii komunikacyjnej wymaga coraz to nowych elementów systemowych służących do montażu, połączeń i eksploatacji.

Dzięki innowacyjnemu i elastycznemu systemowi mikrokanalizacji kablowej RAUSPEED firma REHAU oferuje możliwość podłączenia każdego domu do światłowodu. Umożliwi to dostęp do szerokopasmowych sieci o prędkości do 1 Gbit/s.

Po drodze po pełnego wyposażenia sieci w kable światłowodowe znajdują się liczne stadia pośrednie, przewidujące kombinację kabli światłowodowych z miedzianymi:

 • FTTC – Fibre to the Curb -„Światłowód do krawężnika”
 • Montaż kabli światłowodowych do najbliższej rozdzielni
 • FTTB – Fibre to the Building -„Światłowód do budynku“
 • FTTH – Fibre to the Home -„Światłowód do mieszkania“
 • KVz – Kabelverzweiger – Rozdzielnia kablowa
 • MFG – Multifunktionsgehäuse – Rozdzielnia teleinformatyczna
 • KVz/MFGKVz/MFGKabel swiatłowodowyKabel miedziany
Reh-el - wyłączny dystrybutor firm Rehau, Vergokan, Frankische. Koryta podparapetowych, puszki i kanały podłogowych, rury i peszle w budownictwie i przemyśle.

Dla rozmaitej architektury sieci światłowodowych dostępne są odmienne technologie i systemy przesyłu, które pozwalają na połączenie centrali z przyłączem abonenckim przy użyciu odpowiednich kombinacji światłowodów i przewodów miedzianych. Możliwość elastycznej, odpowiedniej do potrzeb rozbudowy jest szczególnie ważna w sieciach rozdzielczych.

Należą tu możliwości łatwego i szybkiego rozgałęziania i przyłączania poszczególnych abonentów. Poza tym szczególne znaczenie ma możliwość rozdzielenia przepustowości na różne przyłącza, często nawet nie przewidywane na etapie projektowania. Mikrokanalizacja RAUSPEED daje najlepsze warunki zarówno do budowy nowych linii rozdzielczych, jak i prowadzenia dobudowywanych linii szerokopasmowych w niewykorzystanych dotąd, pustych rurach osłonowych.

Bezpieczeństwo

 • rozbudowana oferta szczelnych kształtek i złączek
 • przezroczysty materiał zapewnia jednoznaczną identyfikację
 • oznaczenie pojedynczych rur w wiązce za pomocą kolorowych pasków i dodatkowego numerowania własności zgodne ze specyfikacją Deutsche Telekom

 

Ekonomia

 • szczelna konstrukcja kompletnego systemu umożliwia montaż kabli szczególnie ekonomiczną metodą wdmuchiwania sprężonym powietrzem.
 • specjalne trapezoidalne rowkowanie wewnętrzne REHAU RTR zapewnia optymalną wydajność wdmuchiwania.
 • wiązki pojedynczych mikrorurek w płaszczu z polipropylenu gwarantują prostoliniowe ułożenie, co stanowi warunek dla wdmuchiwania na długich dystansach

Zgodność z wymaganiami i elastyczność

 • możliwość wykonania wiązki w różnych wariantach wg wymagań klienta średnice
 • rurek i złączek do 20 mm
 • możliwość indywidualnego znakowania
 • możliwość układania w wykopie otwartym, w rurze ochronnej, płużenia lub przeciskania
 • instalacja kabli światłowodowych w miarę potrzeby

 

W uzupełnieniu do oferty mikrorurek, system mikrokanalizacji kablowej RAUSPEED wraz z rozbudowanym programem złączek i kształtek, a także przepustów ściennych, techniki znakowania i dedykowanych narzedzi, stanowi inteligentne kompleksowe rozwiązanie dla rozbudowy internetowych sieci szerokopasmowych.

Reh-el - wyłączny dystrybutor firm Rehau, Vergokan, Frankische. Koryta podparapetowych, puszki i kanały podłogowych, rury i peszle w budownictwie i przemyśle.

Materiały

Mikrorurki

 • Mikrorurki wykonane są z polietylenu RAUPE 3204.
 • Własności materiału w temp. 23°C:
 • Gęstość średnia: > 0,94 g/cm3
 • Współczynnik rozszerzalności liniowej: 2,0 x 104 K1
 • Przewodność cieplna: 0,41 WK1m1
 • Moduł sprężystości:
  • krótkotrwały: min. 800 N/mm2,
  • długotrwały: min. 160 N/mm2
 • Rezystywność powierzchniowa: > 1012 .
 • Odporność ogniowa: RAUPE jest normalnie zapalny wg DIN 4102, klasa materiału B2
 • Ciśnienie próbne 170 h / 80 °C / 4 N/mm2
 • Stabilność UV: 2 lata

Płaszcz zewnętrzny

 • Płaszcz zewnętrzny wykonany jest z polipropylenu RAUPP
 • Gęstość średnia: > 0,9 g/cm3
 • Współczynnik rozszerzalności liniowej: 1,4 x 104 K1
 • Przewodność cieplna: 0,2 WK1m1
 • Moduł sprężystości:
  • krótkotrwały: min. 1250 N/mm2,
  • długotrwały: min. 310 N/mm2
 • Rezystywność powierzchniowa: > 1012 .
 • Odporność ogniowa: RAUPP jest normalnie zapalny wg DIN 4102, klasa materiału B2
 • Stabilność UV: 2 lata
Reh-el - wyłączny dystrybutor firm Rehau, Vergokan, Frankische. Koryta podparapetowych, puszki i kanały podłogowych, rury i peszle w budownictwie i przemyśle.

Zalety mikrokanalizacji kablowej

 • sprawdzony i szeroki program kształtek
 • bogata gama akcesoriów oraz urządzeń montażowych
 • bardzo duża liczba wariantów wiązek mikrorurek
 • zoptymalizowane długości wdmuchiwania kabli światłowodowych dzięki specjalnej wewnętrznej powierzchni rowkowanej (ryflowanej)

 

Komponenty systemu mikrokanalizacji kablowej

 • złączki wciskowe proste i redukcyjne oraz zaślepki wciskowe
 • elementy uszczelniające jedno- i wielokanałowe
 • trójniki 45° i 90°
 • przejścia szczelne
 • nożyce do pojednyczych mikrorurek oraz do wiązek
 • obcinaki do pustych mikrorurek
 • zestawy narzędzi RAUCUT I i RAUCUT II UNI